Den sociale og kulturelle kommission

Den sociale og kulturelle kommission består af 4 medlemmer og har følgende sammenslutning:

 • Kommissionsformanden
 • Ungdomsturkoordinator
 • 2 medlemmer af den sociale fond

Ansvarsområder:

 • Formandsskabet
 • IPA huse
 • Børne og ungdomsturkoordinatoren


 
Kommissionsformandens opgaver

 • Samle husenes belægningsstatistikker og generalforsamlingsreferater
 • Formidle husenes regnskaber og sende dem til hovedkassereren
 • Arrangere/sørge for afholdelse af det årlige nationale IPA-hus møde
 • Arrangere/deltage i de internationale IPA-hus møder
 • Formidle referater fra det årlige nationale, samt de internationale møder
 • Deltage i Sektionens årlige IPA-hus møde
 • Sektionens IT-gruppe eller lade en anden repræsentere IPA-husene ved disse møder

Nationale husmøder:

 • Udsende invitation til husmødet i god tid før den dato, som blev fastlagt på det foregående møde
 • Invitationen sendes til hvert af IPA-husene.

Invitationen skal indeholde:

 • Mødested, Mødetid og Dagsorden

Dagsorden skal indeholde bl.a.

 • Godkendelse af sidste referat
 • Forslag fra husene
 • Status for husene

Selve husmødet aftales med det hus der står for selve mødet

 • Der sørger for en sekretær til at skrive referat fra mødet
 • Sørger for indkøb til morgenmad og frokost. Omkostninger dækkes af sektionen

 

Børne og ungdomsturkoordinatoren
Ungdomsturkoordinatorens opgaver er at sørge for:

 • Annoncering af ungdomsture (pt. IPA hus Esbjerg, Fyn Rundt og Tjekkietturen) i IPA-nyt nr. 1 hvert år, samt annoncering af turene på IPA’s hjemmeside.
 • Annoncering efter turledere i IPA-nyt.
 • Udvælge turdeltagere til de tre ture, udarbejde budget og regnskab for turene.
 • Indhente tilbud fra busselskaberne, husudlejere, bådudlejere o.a. så betids at, kommissionsformanden, der er ansvarlig for indgåelse af kontrakterne med nævnte firmaer, kan fremlægge disse til godkendelse for HB.
 • Der er udarbejdet en drejebog for hver af de 3 nævnte ungdomsture.

 

 Navn

 Funktion

 Tlf.

Politikreds

Mikkel Ross

Kommissionsformand

72583501

Sydøstjyllands Politi

Johni Müller

Ungdomsrejsekoordinator

50997485

Fyns Politi

 

Deltag i et Gimborn Kursus!

IPA Danmark dækker kursusudgiften (alm. takst) til alle Gimborn kurser.
 
Der udbydes yderligere 9 engelsksprogede kurser i 2019!
 
 
 

Ny webshop åbnet!

IPA Danmark har startet nyt samarbejde med Jydsk Emblem Fabrik om varetagelsen af webshoppen.
 
Dette gør, at vi nemmere kan udvide varesortiment, garantere leveringstid og styrke betalingssikkerhed! 

 

 

 
Tryk på linket i hovedmenuen!
 

Nyt medlemsblad: IPA Nyt nr. 1-2019

Læs mere under "IPA Nyt"


 

 

 

 

KONTAKT:

IPA Sektion Danmark

Caroline Mathildes Vej 3

3150 Hellebæk

CVR 33334117

Kontakt os