Gimborn

 

Generelt om kurser på Gimborn:  
 
Kurser på Gimborn bliver gennemført i et professionelt miljø, med kompetente lærerkræfter og kursusledere. Både politifaglige og andre faggrupper underviser på Gimborns kurser. 
 
Du får et kursusophold hvor der inddrages internationale erfaringer og praksis, ligesom du får kontakter i udlandet, både formelle og uformelle, som erfaringer i praksis har vist kan være meget nyttige i det daglige arbejde i politiet og anklagemyndigheden. 
 
Indkvartering og forplejning er af god kvalitet – ikke mindst set i forhold til prisen. 
 
Vær ikke bange for sprogbarrierer. Det fremgår af kursusbeskrivelsen hvilke sprog det enkelte kursus afvikles på. Er der 8 eller flere kursusdeltagere der har behov, leverer Gimborn tolkning til engelsk, i tilfælde af at kurset ikke er planlagt på dette sprog. 

Procedure og tilskudsregler for kursusdeltagelse på Gimborn:

 
 
Tilmeldingsprocedure
Ønsker du at deltage på et kursus på Gimborn, læs da først kursusoversigten på Gimborns hjemmeside. 
Er der et kursus som kunne være relevant og interessant for dig, hold da øje med listen på Gimborns hjemmeside.  
Når skema, indhold og lærerkræfter er klar, kommer der en link på kursuslisten ved det enkelte kursus. Ved at klikke på den, kan du downloade og læse eller udskrive det du har behov for. 
 
Når den endelige beslutning om deltagelse er truffet, trækker du tilmeldingsblanketten, også fra hjemmesiden, eller ovenstående link og udfylder den. 
Send den til Gimborn direkte og og til Formanden for den International Kommission til underretning. 
 
Kursusgebyr og øvrige udgifter skal du som udgangspunkt selv lægge ud.  
Når du kommer hjem, sendes opgørelse og bilag til hovedkassereren, som herefter refunderer til dig efter de til enhver tid gældende refusionsregler- og takster. 
 
Tilskudsregler
IPA sektion Danmark refunderer kususafgiften 100% mod tidligere 60% for medlemmer, der deltager i et kursus/seminar på Gimborn. Dette gælder dog kun kurser der udbydes til almindelig takst - p.t. op til 285 EUR (2015 priser). Deltagere i dyrere kurser skal fortsat selv søge om tilskud fra lokalforening og/eller kreds.
 
 

Evt. ledsager betaler fortsat selv for selve opholdet.

Øvrige udgifter, herunder typisk transportudgifter, dækkes ikke af IPA sektion Danmark.
Du bør søge hhv. din IPA kreds og/eller din IPA lokalforening om tilskud til både den resterende del af kursusafgiften samt transportudgifter – på forhånd.
 
Adskillige politikredse er villige til at stille transport og tjenestefrihed, til rådighed for deltagere i fagligt, relevante kurser. Så undersøg også dette via din nærmeste leder inden du tilmelder dig.
 
Links:
Link til Schloss Gimborns officielle hjemmeside – 4 sprog: 

www.ibz-gimborn.de hvor links med tilmeldingsblanketter og al mulig anden information også findes fra forsiden. 

Sidste nyt:
 
Ungdomsture 2019
- På land i Esbjerg
- Til vands omkring Fyn
- Fly til Island

Ansøgningsfrist 10. april 2019

Læs mere under Medlemsinfo


Nu har du mulighed for at fravælge IPA-NYT i papirudgaven, således du skal læse den på hjemmesiden.

Du skal logge ind og på Min side står der en vejledning om, hvorledes du skal gøre.

HUSK at ajourføre din email, så du kan modtage en mail, når bladet ligger klar på hjemmesiden.

**************************************

Nye politifolk under uddannelse er kontingentfri i IPA-Danmark.

**********************

Læs mere under "Nyheder"

 

 

 

Skal du holde fest eller lignende, så husk der er mugligheder i IPA-husene 

IPA-Arresøhus

**

Hjerting/Esbjerg

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

IPA Sektion Danmark

Caroline Mathildes Vej 3

3150 Hellebæk

CVR 33334117

Kontakt os