Gå videre til hovedindhold

Kreds 11 Københavns

 

Kredsens nyheder - arrangementer og beskrivelse

 

TIL  ORIENTERING

Der er sket en fejl ved PBS i forbindelse med udsendelsen af opkrævningen til pensionister i januar i år, så ingen pensionister har fået opkrævningen for 2018 endnu.

Den kommer til marts i stedet for.

 

 

Københavns Politi

Staden København  er  Danmarks   hovedstad   og er med sine 1.181.239 indbyggere (2010) landets største  byområde omfattende 18 kommuner eller dele heraf. Centrum for byområdet udgøres af  Københavns Kommune, der med 531.199 indbyggere (2010) er Danmarks mest befolkningsrige kommune.

I hele den 3.030 km² store  Hovedstadsregionen bor ca. 1,9 millioner personer og den danske hovedstad er desuden centrum for  Øresundsregionen, der over tid ventes at udvikle sig til  Nordens   største metropol region.

Øresundsregionen dækker 20.649 km2  i Danmark og Sverige og omfatter 2,5 mio. indbyggere (2010) i Danmark og 3,7 mio. indbyggere (2010) når også den svenske del af Øresundsregionen regnes med.

Byen ligger på  Sjællands   østkyst og strækker sig ind over dele af  Amager. En række broer   og en  tunnel   forbinder de sjællandske og ama´kanske bydele. Siden  2000 har København og  Malmø   været forbundet af  Øresundsforbindelsen.

I København findes Danmarks centrale institutioner som Folketinget, Kongehuset, Højesteret og centraladministrationen og byen er på trods af sin yderlige placering i Danmark, nationens kulturelle og økonomiske center samt et vigtigt trafikknudepunkt med Danmarks største  lufthavn   og  banegård   samt en af de største  havne.

Københavns historie kan føres tilbage til omkring år 800, hvor den nuværende hovedstad kun udgjorde et mindre  fiskerleje. Fra 1300-tallet blev byen Danmarks rigeste og mest betydningsfulde – en status som den har fastholdt lige siden. I dag bor ca. 20 % af Danmarks befolkning i Københavns byområde. Efter en økonomisk nedtur i slutningen af det 20. århundrede har byen det sidste årti oplevet økonomisk og kulturel fremgang og står nu stærkere både nationalt og internationalt.

 

Kredsens Kontaktpersoner

Ungdomsture 2020

Esbjerg, Fyn og Island

Tilmeldingsfrist:

11. april 2020


Münster on Patrol 2020 

IPA Arrangement den 

3. til 6. sept. 2020

i Münster (Tyskland)


 

Gimborns Kursusprogram for 2020:

IPA Danmark dækker kursusudgiften (alm. takst) til alle Gimborn kurser.
 
Du har enesteående chance for at deltage i flere forskellige engelsksprogede kurser i 2020!
 
 
 
 

Nyt medlemsblad: IPA Nyt nr. 4-2019

Læs mere under "IPA Nyt"


Med IPA på SAFARI


IPA Telefoni !


 

 

 

 

KONTAKT:

IPA Sektion Danmark

Caroline Mathildes Vej 3

3150 Hellebæk

CVR 33334117

Kontakt os